در حال بارگذاری ...

همزمان با هشتم اسفند ماه روز امور تربیتی برگزار شد :
تجلیل از کارشناس محترم فرهنگی واحد دانشور

همزمان با هشتم اسفند روز امور تربیتی طی دو جلسه جداگانه توسط مسئول محترم مرکز و شورای صنفی از آقای دشتبانی کارشناس محترم فرهنگی مرکز تقدیر بعمل آمد


نظرات کاربران