در حال بارگذاری ...

با حضور اعضای شورای مرکزی بسیج دانشجویی برگزار شد :
تشکیل جلسه شورای بسیج دانشجویی واحد دانشور با حضور سرپرست مرکز آقای دکتر رئوفیان

جلسه شورای مرکزی بسیج دانشجویی با حضور اعضا در محل اتاق ریاست برگزار گردید. در این جلسه هسته مرکزی تشکل بسیج دانشجویی با طرح نظرات ، برنامه های بسیج در نیمسال دوم را تشریح نمودند.

 


نظرات کاربران