در حال بارگذاری ...

در پاسخ به ندای ولایت انجام شد:
حضور در ۲۲ بهمن تماشایی

همگام و همراه با امت حزب الله نیشابور دانشجویان اساتید و کارکنان واحد دانشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۶ حضور یافتند

 


نظرات کاربران