در حال بارگذاری ...

با میزبانی واحد دانشور نیشابور برگزار شد :
دو دوره مسابقات دوستانه فوتسال و والیبال بین دو واحد سبزوار و نیشابور

دو دوره مسابقات دوستانه فوتسال و والیبال بین دانشجویان واحد دانشور و نیشابور برگزار شد. در این مسابقات که به میزبانی واحد دانشور نیشابور برگزار شد  تیم دانشور نیشابور در مسابقه والیبال و تیم واحد علامه طباطبایی سبزوار در مسابقه فوتسال حائز مقام برتر شدند.

بازدید از اماکن تاریخی و تفریحی نیشابور از برنامه های جنبی این اردوی دو روزه بود.

 


نظرات کاربران