در حال بارگذاری ...

با حضور کارشناسان گزینش و امور اداری اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی انجام شد :
نشست توجیهی و جلسه پرسش پاسخ پیرامون امور استخدامی و اداری

با حضور آقایان طلایی ، بادوام و مهدوی  کارشناسان گزینش و امور اداری اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی و کارشناس مسئولان امور اداری و گزینش آموزش و پرورش نیشابور جلسه توجیهی و پرسش و پاسخ با دانشجویان واحد دانشور برگزار گردید.

 


نظرات کاربران