در حال بارگذاری ...

با همکاری کانون خیریه عطا و انجمن علمی مشاوره واحد دانشور انجام شد :
بازدید از مدارس استثنائی شهرستان نیشابور به مناسبت روز جهانی معلول

همزمان با روز جهانی معلول و با همکاری و پیگیری کانون خیریه عطا و انجمن علمی مشاوره واحد دانشور دانشجویان به بازدید از مدارس استثنایی شهرستان نیشابور پرداختند.

 


نظرات کاربران