در حال بارگذاری ...

با محوریت درس روش تدریس تربیت بدنی و با حضور استاد دکتر دهنوی برگزار شد :
بازدید دانشجویان از مرکز توان افزایی حرکتی در شهرستان نیشابور

با همراهمی استاد گرامی دکتر دهنوی و در راستای درس روش تد

 


نظرات کاربران