در حال بارگذاری ...

با هدف افزایش بهره وری در سازمان انجام شد
جلسه شورای اداری کارکنان واحد دانشور

شورای اداری واحد دانشور نیشابور با محوریت افزایش بهره وری و راندمان کاری و با بیان نظرات از سوی کارکنان برگزار گردید.


نظرات کاربران