در حال بارگذاری ...

در راستای برگزاری بازدید های علمی انجام شد :
بازدید علمی دانشجویان رشته آموزش ابتدائی ورودی 93 و دانشجو معلمان کارشناسی ناپیوسته ورودی 94

دانشجویان رشته علوم تربیتی گرایش اموزش ابتدائی ورودی 93 و دانشجو معلمان کارشناسی ناپیوسته ورودی 94به سرپرستی دکتر رئوفیان و در راستای درس آموزش علوم تجربی روز پنج شنبه 11 آبان 96 از جلگه ماروسک و روستای بقیع نیشابور بازدید بعمل آوردند. در این بازدید دانشجویان به جمع آوری فسیل از کوههای منطقه پرداختند.

 


نظرات کاربران