در حال بارگذاری ...

با حضور اعضای کمیته پدافند غیر عامل برگزار شد :
دومین جلسه کمیته پدافند غیر عامل واحد دانشور نیشابور

دومین جلسه کمیته پدافند غیر عامل واحد دانشور با حضور اعضا و با موضوع پیگیری مصوبات جلسه قبل برگزار گردید.


نظرات کاربران