در حال بارگذاری ...

با حضور معاون عمرانی فرمانداری نیشابور برگزار شد :
بازدید از روند پیشرفت پروژه سالن ورزشی واحد دانشور نیشابور

چهارشنبه 5 مهرماه آقای مهندس عرب پور معاون عمرانی فرمانداری نیشابور و مهندس گیاهی از روند پیشرفت پروژه سالن ورزشی واحددانشور بازدید بعمل آوردند.


نظرات کاربران