در حال بارگذاری ...

با حضور کارشناسان نظارت و ارزیابی آقای دکتر مشکاتی و هیئت همراه برگزار شد :
بازدید طرح مهرماه از کلاسها و فضای داخلی دانشگاه فرهنگیان واحد دانشور (پروژه مهر)

سه شنبه چهارم مهرماه 96 کارشناس مسئول نظارت و ارزیابی استان خراسان رضوی به همراه همکاران از واحد دانشور بازدید بعمل آورده و از نزدیک  ضمن بازدید مجموعه  کلاسها و خوابگاهها با دانشجویان و اساتید گفتگو نمودند.

 


نظرات کاربران