در حال بارگذاری ...

همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس و آغاز ماه محرم حسینی و آغاز سال تحصیلی انجام شد :
نواخته شدن زنگ مهر حسینی در دبیرستان کوثر نیشابور

با حضور مسئولین شهرستان نیشابور و سرپرست دانشگاه فرهنگیان زنگ مهر حسینی در اولین روز از آغاز سال تحصیلی جدید و همزمانی آن با محرم حسینی و هفته دفاع مقدس نواخته شد.


نظرات کاربران