در حال بارگذاری ...

همزمان با هفته گرامیداشت مقام معلم انجام شد :
میزبانی از دانشجویان پردیس امام محمد باقر (ع) بجنورد و دانشجویان خواهر واحد فردوس در نیشابور

همزمان با هفته معلم ، واحد دانشور نیشابور میزبان دو اردوی جداگانه از پردیس امام محمد باقر (ع) بجنورد و واحد دانشگاهی بنت الهدی صدر از شهرستان فردوس بود.


نظرات کاربران