در حال بارگذاری ...

همزمان با هفته معلم انجام شد :
دیدار دانشجویان با مقام معظم رهبری و حضور ایشان در دانشگاه فرهنگیان

همزمان با هفته معلم دانشجویان واحد دانشور همراه با سایر واحدها و پردیسهای کشور در پردیس نسیبه تهران با مقام معظم رهبری دیدار کردند.

 


نظرات کاربران