در حال بارگذاری ...

با حضور اعضای فعال برگزار شد :
دومین جلسه کانون شعر و ادب دانشگاه فرهنگیان واحد دانشور نیشابور

دومین جلسه کانون شعر و ادب  دانشگاه فرهنگیان واحد دانشور با حضور اعضا در محل کتابخانه برگزار گردید.


نظرات کاربران