در حال بارگذاری ...

همزمان با اعیاد شعبانیه و میلاد سه گل فاطمی برگزار شد :
مراسم جشن و مولودی خوانی و توزیع شربت و شیرینی توسط دانشجویان واحد دانشور

همزمان با اعیاد شعبانیه و میلاد حضرت امام حسین (ع) و حضرت ابوالفضل العباس (ع) و امام سجاد (ع) مراسم جشن و مولودی خوانی همراه با توزیع شربت و شیرینی صلواتی در دانشگاه فرهنگیان واحد دانشور نیشابور برگزار شد >


نظرات کاربران