در حال بارگذاری ...

با حضور اعضای شورای صنفی رفاهی برگزار شد :
جلسه مشورتی با حضوردکتر رئوفیان و کارشناسان در خصوص برنامه های سال جدید

جلسه مشورتی  شورای صنفی رفاهی واحد دانشور با حضور مسئولین در جهت برگزاری هدفمند بازدیدهای علمی و فرهنگی در سال جدید برگزار گردید.


نظرات کاربران