در حال بارگذاری ...

با حضور کارکنان واحد دانشور برگزار شد :
اولین جلسه اداری در سال 1397

اولین جلسه اداری با حضور کارکنان در سال 1397 برگزار شد . در این جلسه دکتر رئوفیان ضمن تبریک سال جدید با آرزوی موفقیت برای همکاران به برنامه ریزی بهتر جهت انجام امور دانشگاه در سال جدید تاکید نمودند.  در این مراسم لوح تبریک و تقدیر به کارکنان اهدا شد

 


نظرات کاربران