در حال بارگذاری ...

به میزبانی واحد دانشور برگزار گردید:
دیدار دوستانه بین مراکز دانشور و ثامن الحجج و پردیس شهید بهشتی مشهد

به جهت ایجاد شور ونشاط بین کارکنان  یک دوره مسابقه فوتسال دوستانه بین تیم های واحد دانشور و شهید بهشتی مشهد و ثامن الحجج به میزبانی نیشابور برگزار گردید.

 


نظرات کاربران