در حال بارگذاری ...

به همت و پیگیری دانشجویان علاقمند انجام شد :
تشکیل اولین جلسه انجمن شعر و ادب سیمرغ . دانشجویان واحد دانشور نیشابور

به همت دانشجویان علاقمند به حوزه ادبیات فارسی اولین جلسه انجمن شعر و ادب سیمرغ در محل کتابخانه و سالن مطالعه دانشگاه فرهنگیان واحد دانشور تشکیل گردید.


نظرات کاربران