در حال بارگذاری ...

همزمان با روز درختکاری و با همت شورای صنفی برگزار شد :
غرس چند اصله نهال در محوطه دانشگاه فرهنگیان واحد دانشور

همزمان با روز درختکاری و به همت شورای صنفی رفاهی دانشجویان و با مشارکت کارکنان و دانشجویان چند اصله نهال در محوطه دانشگاه فرهنگیان واحد دانشور غرس گردید.


نظرات کاربران